Workshop zingen Wij Groningen


Op donderdag 7 juni was ik te gast bij het Wij-team uit de Rivierenbuurt Groningen.  In de stad Groningen kun je terecht bij één van de elf WIJ-teams van WIJ Groningen als je ondersteuning of zorg nodig hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de aanvraag voor thuiszorg, het stellen van een indicatie voor de WMO, het consultatiebureau enz. enz..

Tijdens de teamdag stond het thema ‘Talent’ centraal. Tijdens een ochtendprogramma werden de talenten van elkaar onder de loep genomen. Na de lunch mocht ik het programma voortzetten met een interactieve workshop zingen. We stonden stil bij de basistechniek van het zingen, we studeerden een eenvoudig lied in en gingen daarna aan de slag met het schrijven van het eigen Wij lied. Een lied met het thema Talent!

Na ongeveer drie kwartier waren de coupletten geschreven en was het tijd voor de finale van de workshop. Samen hebben we het eigen Wij-team-talentenlied gezongen.
Ik kijk tevreden terug op deze middag, nadat eigenlijk iedereen de workshop ruimte met een grote glimlach op het gezicht weer verliet.