Reminder – The Messiah verplaatst

Zoals al eerder aangekondigd wordt het concert van The Messiah niet gehouden op zaterdag 3 oktober, maar is deze verplaatst naar zaterdag 3 april 2021.

We houden hoop dat er tegen die tijd een mogelijkheid zal zijn om het concert met het projectkoor uit te gaan voeren.
Gekochte kaarten voor het concert van 11 april 2020 blijven gewoon geldig.

Natuurlijk vinden we het allemaal ontzettend jammer dat het niet door kan gaan, daarom hierbij nog even een mooie herinnering aan de laatste repetitie van het project. Veel kijk en luister plezier!

Hallelujah! Christ Is Risen – Projectkoor Arnold Wienen